Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fangeleire, Fangeleirene Ulven og Espeland med flere
L 1
M 273
N 577
O 758
P 921
Q 1016
R 1019
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-5969/F/Fb/L0003
Lenke til Arkivportalen
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD F: Tyske fangeleire
Fb: Fangeleirene Ulven og Espeland med flere
L0003: Register over politiske fanger i Bergen. L-Ri
Annen kilde nr. 3 /1940 - 1945 - Registeret er utarbeidet etter frigjøringen i 1945. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Straffeanstalter og fengsler