Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fangeleire, Fangeleirene Ulven og Espeland med flere
H 1
I 523
J 585
K 809
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-5969/F/Fb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD F: Tyske fangeleire
Fb: Fangeleirene Ulven og Espeland med flere
L0002: Register over politiske fanger i Bergen. H-K
Annen kilde nr. 2 /1940 - 1945 - Registeret er utarbeidet etter frigjøringen i 1945. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Straffeanstalter og fengsler