Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fangeleire, Fangeleirene Ulven og Espeland med flere
A 1
B 201
C 483
D 521
E 628
F 785
G 960
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-5969/F/Fb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD F: Tyske fangeleire
Fb: Fangeleirene Ulven og Espeland med flere
L0001: Register over politiske fanger i Bergen. A-G
Annen kilde nr. 1 /1940 - 1945 - Registeret er utarbeidet etter frigjøringen i 1945. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Straffeanstalter og fengsler