Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etternavnsregister A / Aa upaginert
Etternavnsregister B upaginert
Etternavnsregister C upaginert
Etternavnsregister D upaginert
Etternavnsregister E upaginert
Etternavnsregister F upaginert
Etternavnsregister G upaginert
Etternavnsregister H upaginert
Etternavnsregister I upaginert
Etternavnsregister J upaginert
Etternavnsregister K upaginert
Etternavnsregister L upaginert
Etternavnsregister M upaginert
Etternavnsregister N upaginert
Etternavnsregister O upaginert
Etternavnsregister P upaginert
Etternavnsregister Q upaginert
Etternavnsregister R upaginert
Etternavnsregister S upaginert
Etternavnsregister T upaginert
Etternavnsregister U upaginert
Etternavnsregister V / W upaginert
Etternavnsregister Y upaginert
Etternavnsregister Z upaginert
Etternavnsregister Æ upaginert
Etternavnsregister Ø upaginert
Løst vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-60401/L/La/Laa/L0001
Lenke til Arkivportalen
SAB-A-60401: Bergen politikammer / politidistrikt
L: Pass
La: Passprotokoller
Laa: Register til passprotokoller
L0001: Register til passprotokoll
Passprotokoll nr. 1 /1932 - 1947 - - Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn