Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Forsvarsdepartementet, 10. kontor / Oppgjørskontoret

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kommunevise mapper - ordnet etter "Gelände-system"
0007 - Skjold: Arnt Budeng 1941-1946 1
0008 - Skjold: Skjold forsvarsanlegg, Martin Dybdahl med flere 1944 70
0009 - Skjold: Gudmund Grinde og Johan Hauge udatert 75
0010 - Skjold: Helge Halleland udatert 88
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-1225/D/Dd/L0351
Lenke til Arkivportalen
Forsvarsdepartementet, 10. kontor / Oppgjørskontoret D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dd: Kommunevise mapper - ordnet etter "Gelände-system"
L0351: Rogaland
Annen kilde nr. 351 /1941 - 1958 - Det er kun mappe 0007-0010 (Skjold) som er skannet. Mappe 0001-0006 (Skåre), mappe 0011 (Strand), mappe 0012-0014 (Bjerkreim), mappe 0015 (Kopervik) og mappe 0016-0028 (Kvitsøy) er ikke skannet. Sakarkiv Eiendom 2. verdenskrig Statlige arkiver Departementene Forsvaret Saksbehandlingskopier (AV)