Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
Branntakstprotokoll Østre Aker 1917-1920 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fc/L0019
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fc: Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0019: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. ØA19 /1917 - 1920 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger