Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
Branntakstprotokoll Østre Aker 1913-1914 1
Register upaginert
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fc/L0014
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fc: Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0014: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. ØA14 /1913 - 1914 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger