Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
Branntakstprotokoll Østre Aker 1912-1913 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fc/L0012
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fc: Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0012: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. ØA12 /1912 - 1913 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger