Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
Branntakstprotokoll Østre Aker 1910-1912 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fc/L0010
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fc: Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0010: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. ØA10 /1910 - 1912 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger