Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
Branntakstprotokoll Østre Aker 1904-1911 1a
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fc/L0009
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fc: Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0009: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. ØA9 /1904 - 1911 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger