Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
Branntakstprotokoll Østre Aker 1895-1910 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fc/L0007
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fc: Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0007: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. ØA7 /1895 - 1910 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger