Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1946-1948 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0032
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0032: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA32 /1946 - 1948 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger