Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1944-1946 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0031
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0031: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA31 /1944 - 1946 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger