Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1943-1944 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0030
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0030: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA30 /1943 - 1944 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger