Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1942-1943 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0029
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0029: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA29 /1942 - 1943 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger