Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1941-1942 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0028
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0028: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA28 /1941 - 1942 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger