Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1929-1932 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0024
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0024: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA24 /1929 - 1932 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger