Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1922-1949 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0022
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0022: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA22 /1922 - 1949 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger