Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1919-1923 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0020
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0020: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA20 /1919 - 1923 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger