Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1913-1916 0a
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0017
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0017: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA17 /1913 - 1916 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger