Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1910-1912 0a
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0015
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0015: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA15 /1910 - 1912 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger