Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1909-1914 1
Tillegg upaginert
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0013
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0013: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA13 /1909 - 1914 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger