Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1904-1910 1a
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0012
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0012: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA12 /1904 - 1910 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger