Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1894-1908 1
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0009
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0009: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA9 /1894 - 1908 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger