Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1893-1899 1a
Tillegg upaginert
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0008
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0008: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA8 /1893 - 1899 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger