Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1877-1893 1a
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0007
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0007: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA7 /1877 - 1893 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger