Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1868-1877 1a
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0005
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA5 /1868 - 1877 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger