Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoller Vestre Aker 1860-1868 1a
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA2 /1860 - 1868 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger