Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoller Vestre Aker 1856-1867 1
Tillegg 383
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-10133/F/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. VA1 /1856 - 1867 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Kommunale arkiver Hus og bygninger