Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Bergen Politidistrikt

Passprotokoller, Passprotokoller
Utstedte pass 1842 3
Utstedte pass 1843 8
Utstedte pass 1844 20
Utstedte pass 1845 31
Utstedte pass 1846 45
Utstedte pass 1847 64
Utstedte pass 1848 84
Register upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-60401/L.a/L.ab/L0004
Lenke til Arkivportalen
Bergen Politidistrikt L.a: Passprotokoller
L.ab: Passprotokoller
L0004: Passprotokoll
Passprotokoll nr. 4/1842 - 1848 - - Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn