Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Bergen Politidistrikt

Passprotokoller, Passprotokoller
Utstedte pass 1836 1
Utstedte pass 1837 31
Utstedte pass 1838 52
Utstedte pass 1839 74
Utstedte pass 1840 97
Utstedte pass 1841 116
Utstedte pass 1842 133
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-60401/L.a/L.ab/L0003
Lenke til Arkivportalen
Bergen Politidistrikt L.a: Passprotokoller
L.ab: Passprotokoller
L0003: Passprotokoll
Passprotokoll nr. 3/1836 - 1842 - - Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn