Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Fortidsminneforeningen

Del III Foreningens eiendommer, Del IIIb Foreningens eiendommer. De enkelte eiendommer
Sande prestegård 1947-1973 1
Sande prestegård 1974-1981 274
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/PA-2007/G/Gb/0008
Lenke til Arkivportalen
Fortidsminneforeningen G: Del III Foreningens eiendommer
Gb: Del IIIb Foreningens eiendommer. De enkelte eiendommer
0008: Sande prestegård Annen kilde 1947 - 1981 - - -