Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Fortidsminneforeningen

Del III Foreningens eiendommer, Del IIIb Foreningens eiendommer. De enkelte eiendommer
Bergen og Hordaland avdeling 1976-1982 1
Bergen og Hordaland avdeling 1983-2002 145
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/PA-2007/G/Gb/0001
Lenke til Arkivportalen
Fortidsminneforeningen G: Del III Foreningens eiendommer
Gb: Del IIIb Foreningens eiendommer. De enkelte eiendommer
0001: Bergen og Hordaland avdeling Annen kilde 1976 - 2002 - - -