Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Fyresdal formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1877 1
Møtereferater 1878 7
Møtereferater 1879 12
Møtereferater 1880 19
Møtereferater 1881 26
Møtereferater 1882 37
Møtereferater 1883 45
Møtereferater 1884 57
Møtereferater 1885 68
Møtereferater 1886 75
Møtereferater 1887 88
Møtereferater 1888 96
Møtereferater 1889 106
Møtereferater 1890 119
Møtereferater 1891 132
Møtereferater 1892 146
Møtereferater 1893 161
Møtereferater 1894 180
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0831021-1/Aa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Fyresdal formannskap og sentraladministrasjon Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002: Møtebok
Møtebok nr. 2/05.03.1877 - 05.07.1894 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre