Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Fyresdal formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1838 2
Møtereferater 1839 14
Møtereferater 1840 26
Møtereferater 1841 29
Møtereferater 1842 35
Møtereferater 1843 46
Møtereferater 1844 52
Møtereferater 1845 61
Møtereferater 1846 72
Møtereferater 1847 76
Møtereferater 1848 87
Møtereferater 1849 94
Møtereferater 1850 101
Møtereferater 1851 113
Møtereferater 1852 119
Møtereferater 1853 131
Møtereferater 1854 139
Møtereferater 1855 145
Møtereferater 1856 155
Møtereferater 1857 164
Møtereferater 1858 171
Møtereferater 1859 175
Møtereferater 1860 181
Møtereferater 1861 189
Møtereferater 1862 196
Møtereferater 1863 200
Møtereferater 1864 208
Møtereferater 1865 216
Møtereferater 1866 224
Møtereferater 1867 230
Møtereferater 1868 237
Møtereferater 1869 242b
Møtereferater 1870 249
Møtereferater 1871 255
Møtereferater 1872 266
Møtereferater 1873 271
Møtereferater 1874 279
Møtereferater 1875 290
Møtereferater 1876 299
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0831021-1/Aa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Fyresdal formannskap og sentraladministrasjon Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001: Møtebok
Møtebok nr. 1/13.11.1837 - 28.11.1876 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre