Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Lårdal formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1893 1
Møtereferater 1894 17
Møtereferater 1895 29
Møtereferater 1896 47
Møtereferater 1897 63
Møtereferater 1898 77
Møtereferater 1899 96
Møtereferater 1900 118
Møtereferater 1901 139
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0833021/A/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lårdal formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0003: Møtebok
Møtebok nr. 3/18.02.1893 - 25.02.1901 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre