Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


B Stavanger Drilling A/S Dokumentliste 5
B Stavanger Drilling A/S B1 Maritimt personell, hyrekontrakter, avmønstringsmeldinger, mannskapsfortegnelser 7
B Stavanger Drilling A/S B2 Borepersonell, hyrekontrakter, avmønstringsmeldinger, mannskapsfortegnelser 77
B Stavanger Drilling A/S B3 Contract "ALK" mellom Stavanger Drilling II A/S og Phillips Petroleum Comany Norway 102
C Phillips Petroleum Company Norway Dokumentliste 174
C Phillips Petroleum Company Norway C1 Organisasjonskart 176
C Phillips Petroleum Company Norway C2 Emergency on teh ALK. Log of events 191
C Phillips Petroleum Company Norway C3 Brev av 8/4-80 fra PPCoN til H.C. Renollet, LOG. D-leg Tow-in 270
C Phillips Petroleum Company Norway C4 Brev av 14/4-80 fra PPCoN til Stvg. police Station, Referat fra møte 3/3-80 282
C Phillips Petroleum Company Norway C5 Brev av 10/4-80 fra PPCoN til Sola Rescue Center "ALK" Emergency 293
C Phillips Petroleum Company Norway C6 "ALK": Witnessed Accounts 300
C Phillips Petroleum Company Norway C7 A4-tegninger av "ALK" + lokasjon ved EDDA 307
C Phillips Petroleum Company Norway C8 Station Bill - EDDA 314
C Phillips Petroleum Company Norway C9 EDDA 2/7C - redningsutstyr. Brev av 20.8.80 fra S.Dir. 316
C Phillips Petroleum Company Norway C10 EDDA 2/7C - redningsutstyr. Brev av 8.9.80 fra PPCoN 318
C Phillips Petroleum Company Norway C11 Log fra Transport rep. 322
C Phillips Petroleum Company Norway C12 Dykkerkritikk fra PPCoN. Rapport 326
D Forex Neptune Dokumentliste 335
D Forex Neptune D1 Organization charts 337
D Forex Neptune D2 Recapitulation of Main parties and Key persons involved in the development of the Pentagone Design 343
D Forex Neptune D3 Recapitulation of Condition of Forex Neptune Groups' involvement in the licensing and the construction of the Pentagone 89 350
D Forex Neptune D4 Operation Manual - Pentagone 82 380
D Forex Neptune D5 Telexer, forankringsmønster 600
D Forex Neptune D6 P.82 Behaviour curves in Random Sea and Regular Waves 619
D Forex Neptune D7 P.84 Calculations of curves of maximum vertical center of gravity allowable under Norwegian rules 623
D Forex Neptune D8 Design - kriterier og beregninger 816
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-1165/D/L0007
Lenke til Arkivportalen
S-1165: Justisdepartementet, Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken 27.3.1980
D: Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken
L0007: B Stavanger Drilling A/S (Doku.liste + B1-B3 av av 4)/C Phillips Petroleum Company Norway (Doku.liste + C1-C12 av 12)/D Forex Neptune (Doku.liste + D1-D8 av 9)
Annen kilde nr. 7 /1980 - 1981 - B Stavanger Drilling A/S (Doku.liste + B1-B3 av av 4)/C Phillips Petroleum Company Norway (Doku.liste + C1-C12 av 12)/D Forex Neptune (Doku.liste + D1-D8 av 9) Industri Olje- og petroleumsindustri Statlige arkiver Departementene Alexander L. Kielland-ulykken