Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kvinnelige Misjonsarbeidere

Foreningsarkiv, Møteprotokoller, årsberetninger m.m.
10-årsberetning (1912) upaginert
20-årsberetning (1922) upaginert
25-årsberetning (1927) upaginert
30-årsberetning (1932) upaginert
Kildeinformasjon
RA/PA-0699/F/Fa/L0001/0008
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kvinnelige Misjonsarbeidere F: Foreningsarkiv
Fa: Møteprotokoller, årsberetninger m.m.
L0001: --
0008: Trykte beretninger. 10-, 20, 25, og 30-årsjubileum Annen kilde nr. 1.8/1902 - 1932 - - Misjon Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver