Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Nore formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1901 2-3
Møtereferater 1902 46-47
Møtereferater 1903 78-79
Møtereferater 1904 112-113
Møtereferater 1905 140-141
Møtereferater 1906 170-171
Møtereferater 1907 202-203
Møtereferater 1908 240-241
Møtereferater 1909 270-271
Møtereferater 1910 308-309
Møtereferater 1911 350-351
Autorisasjon 380
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0633021-2/A/Aa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Nore formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
Aa:
L0001: Møtebok
Møtebok nr. 1/13.02.1901 - 01.07.1911 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre