Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Riksarkivets diplomsamling

Münchensamlingen, Münchensamlingen, papir
4298, No 162: Sveinelønn 1532-1537 upaginert
4298, 1. vedlegg: Sveinelønn i Nederland 1537 upaginert
4298, 2. vedlegg: Utgifter i Nederland 1537-1538 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5965/F13/F13b/L0015
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivets diplomsamling F13: Münchensamlingen
F13b: Münchensamlingen, papir
L0015: Olav Engelbrektssons regnskaper
Diplomer nr. 15 /1532 - 1538 - Sveinelønn i Norge og i Nederland, samt andre utgifter i Nederland. Lånes ikke ut på lesesal pga. dårlig fysisk tilstand. Regnskap og skatt Diplomer Vest-Europa Statlige arkiver Institusjoner under departementene Samlinger Kirken Prester og andre geistlige