Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Borre formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1896 1
Møtereferater 1897 13
Møtereferater 1898 23
Møtereferater 1899 35
Møtereferater 1900 49
Møtereferater 1901 62
Møtereferater 1902 74
Møtereferater 1903 88
Møtereferater 1904 100
Møtereferater 1905 112
Møtereferater 1906 125
Møtereferater 1907 138
Møtereferater 1908 147
Møtereferater 1909 158
Møtereferater 1910 170
Møtereferater 1911 185
Møtereferater 1912 201
Møtereferater 1913 215
Møtereferater 1914 241
Møtereferater 1915 257
Møtereferater 1916 279
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0717021/A/L0003
Lenke til Arkivportalen
Borre formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0003: Møtebok
Møtebok nr. 3/1896 - 1916 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre