Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Borre formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1857 1
Møtereferater 1858 5
Møtereferater 1859 13
Møtereferater 1860 20
Møtereferater 1861 26
Møtereferater 1862 32
Møtereferater 1863 37
Møtereferater 1864 41
Møtereferater 1865 47
Møtereferater 1866 53
Møtereferater 1867 59
Møtereferater 1868 65
Møtereferater 1869 72
Møtereferater 1870 79
Møtereferater 1871 86
Møtereferater 1872 90
Møtereferater 1873 95
Møtereferater 1874 99
Møtereferater 1875 105
Møtereferater 1876 110
Møtereferater 1877 114
Møtereferater 1878 120
Møtereferater 1879 129
Møtereferater 1880 136
Budsjett 1881 144
Møtereferater 1881 145
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0717021/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Borre formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001: Møtebok
Møtebok nr. 1/1857 - 1881 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre