Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hole formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Register upaginert
Møtereferater 1902 1-2
Møtereferater 1903 53-54
Møtereferater 1904 97-98
Møtereferater 1905 137-138
Møtereferater 1906 187-188
Møtereferater 1907 227-228
Møtereferater 1908 283-284
Møtereferater 1909 339-340
Møtereferater 1910 397-398
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0612021-1/A/Aa/L0005
Lenke til Arkivportalen
Hole formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
Aa:
L0005: Møtebok med register
Møtebok nr. 5/18.01.1902 - 17.12.1910 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre