Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hole formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok, Møtebok
Register upaginert
Møtereferater 1892 1
Møtereferater 1893 20-21
Møtereferater 1894 70-71
Møtereferater 1895 106-107
Møtereferater 1896 144-145
Møtereferater 1897 182-183
Møtereferater 1898 220-221
Møtereferater 1899 270-271
Møtereferater 1900 328-329
Møtereferater 1901 392-393
Møtereferater 1902 466-467
Autorisasjon 472-473
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKA Kongsberg IKAK/0612021-1/A/Aa/L0004
Lenke til Arkivportalen
Hole formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok
Aa: Møtebok
L0004: Møtebok med register
Møtebok nr. 4 /06.10.1892 - 18.01.1902 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre