Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hole formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok, Møtebok
Register upaginert
Møtereferater 1875 1
Møtereferater 1876 8-9
Møtereferater 1877 28-29
Møtereferater 1878 58-59
Møtereferater 1879 96-97
Møtereferater 1880 132-133
Møtereferater 1881 164-165
Møtereferater 1882 196-197
Møtereferater 1883 218-219
Møtereferater 1884 246-247
Møtereferater 1885 276-277
Møtereferater 1886 318-319
Møtereferater 1887 374-375
Møtereferater 1888 408-409
Møtereferater 1889 438-439
Møtereferater 1890 468-469
Møtereferater 1891 514-515
Møtereferater 1892 576-577
Autorisasjon 612
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKA Kongsberg IKAK/0612021-1/A/Aa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Hole formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok
Aa: Møtebok
L0003: Møtebok med register
Møtebok nr. 3 /31.08.1875 - 30.09.1892 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre