Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
Omslag upaginert
Følgebrev upaginert
Rulle over syke orlogsfolk som ble ført i land i Larvik upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-2870/El/L0054/0003
Lenke til Arkivportalen
Stattholderembetet 1572-1771 El: D X Forskjellige pakkesaker
L0054: Forskjellige pakkesaker
0003: Rulle over syke orlogsfolk som ble ført i land i Larvik Pasientlister nr. 54.3 /19.06.1712 - 05.02.1715 Vestfold fylke
Larvik grevsk.
- Sjømenn og sjøfolk Sykepleie Den store nordiske krig Statlige arkiver Særnorske sentralinstitusjoner inntil 1814