Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Fylkesmannen i Nordland

Militærvesen, Innrulleringsmanntall
Mannskapsrulle Hemnes menighet 1808 3
Mannskapsrulle Hemnes menighet 1811 37
Mannskapsrulle Hemnes menighet 1814 69
Mannskapsrulle Hemnes menighet 1818 101
Manntallsliste Sør-Rana distrikt 1822 128
Manntall Sør-Rana distrikt 1823 151
Manntall Sør-Rana fjerding 1824 169
Manntall Sør-Rana distrikt 1828 191
Fortegnelse over menn Rana prestegjeld 1830 210
Manntall Sør-Rana fjerding 1830 233
Innrulleringsmanntall Sør-Rana 1835 251
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0499/1.1/R/RA/L0013
Lenke til Arkivportalen
Fylkesmannen i Nordland R: Militærvesen
RA: Innrulleringsmanntall
L0013: Innrulleringsmanntall for Hemnes (Sør-Rana)
Militærrulle nr. 13 /1809 - 1835 - I arkivkatalogen angis ytterårene 1808-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret Amt og fylker