Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3216 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Norges Brannkasse Røros

Branntakstprotokoller
L0008 Branntakstprotokoll 1944 - 1950 Første side
L0009 Branntakstprotokoll 1947 - 1955 Første side
L0010 Branntakstprotokoll 1894 - 1912 Første side

Norges Brannkasse Singsås

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1956 Første side

Norges Brannkasse Soknedal

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1860 - 1875 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1875 - 1953 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1909 - 1918 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1945 - 1946 Første side

Norges Brannkasse Horg og Støren

Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1872 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1868 - 1872 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1872 - 1882 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1881 - 1888 Første side
L0005 Branntakstprotokoll 1888 - 1944 Første side
L0006 Branntakstprotokoll 1946 - 1954 Første side
L0007 Branntakstprotokoll 1895 - 1949 Første side

Norges Brannkasse Buvik

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1854 - 1928 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1928 - 1955 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1934 - 1948 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 Første side

Norges Brannkasse Børsa og Skaun

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1917 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1918 - 1955 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1910 - 1942 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1951 - 1955 Første side

Norges Brannkasse Klæbu og Tiller

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1910 - 1920 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1920 - 1925 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1925 - 1947 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1947 - 1950 Første side
L0005 Branntakstprotokoll 1951 - 1954 Første side
L0006 Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1895 - 1928 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1905 - 1921 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1928 - 1944 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1944 - 1955 Første side

Norges Brannkasse Selbu

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1873 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1873 - 1921 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1921 - 1946 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1947 - 1955 Første side
L0005 Branntakstprotokoll 1955 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1896 - 1920 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1939 - 1950 Første side

Norges Brannkasse Nedre Stjørdal

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1888 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1846 - 1951 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1889 - 1909 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1910 - 1921 Første side
L0005 Branntakstprotokoll 1921 - 1945 Første side
L0006 Branntakstprotokoll 1945 - 1953 Første side
L0007 Branntakstprotokoll 1953 - 1955 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1895 - 1951 Omfatter tidsrommene 1895-1899 og 1936-1951 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1954 Første side

Norges Brannkasse Åsen

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1860 - 1894 Første side