Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1360 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Røros kobberverk

Bergregnskap
L0436 8.4.26 Bøndenes avlønningsbok 1715 Første side
L0437 8.4.27 Bøndenes avlønningsbok 1716 Første side
Proviantvesenet vedkommende
L0020 12.19.9 Provianttakster 1737 - 1764 Første side Innhold
L0021 12.20.9 Provianttakster 1765 - 1824 Første side Innhold
L0022 12.20.10 Tabeller, regninger og ekstrakter 1765-1770 MANGLER 1762 - 1774 Første side Innhold
L0023 12.21.10 Tabeller, regninger og ekstrakter 1775 - 1780 Første side Innhold
L0024 12.21.11 Tabeller, regninger og ekstrakter 1781 - 1785 Første side Innhold
L0025 12.22.11 Tabeller, regninger og ekstrakter for 1786-1796 Proviantekstrakter 1792 - 1796 og 1800 - 1801 1786 - 1801 Første side Innhold
L0026 12.22.12 Tabeller. regninger og ekstrakter 1807-1808 MANGLER 1802 - 1812 Første side Innhold
L0027 12.23.12 Tabeller, regninger og ekstrakter for 1813 - 1819 Første side Innhold

Hoë, Herman & Co

Kopibøker
L0001 Kopibok, utenriks 1773 - 1776 Første side Innhold
L0002 Kopibok, utenriks 1777 - 1778 Første side Innhold
L0003 Kopibok, utenriks 1778 - 1780 Første side Innhold
L0004 Kopibok, utenriks 1780 - 1782 Første side Innhold
L0005 Kopibok, utenriks 1782 - 1785 Første side Innhold
L0006 Kopibok, utenriks 1785 - 1787 Første side Innhold
L0007 Kopibok, utenriks 1787 - 1791 Første side Innhold
L0008 Kopibok, utenriks 1791 - 1797 Første side Innhold
L0009 Kopibok, utenriks 1797 - 1802 Første side Innhold
L0010 Kopibok, utenriks 1802 - 1806 Første side Innhold
L0011 Kopibok, utenriks 1806 - 1811 Første side Innhold
L0012 Kopibok, utenriks 1811 - 1815 Første side Innhold
L0013 Kopibok, utenriks 1815 - 1821 Første side Innhold
L0014 Kopibok, utenriks 1821 - 1824 Første side Innhold
L0015 Kopibok, utenriks 1824 - 1827 Første side Innhold
L0016 Kopibok, utenriks 1827 - 1830 Første side Innhold
L0017 Kopibok, utenriks 1830 - 1833 Første side Innhold
L0018 Kopibok, utenriks 1833 - 1839 Første side Innhold
L0019 Kopibok, utenriks 1839 - 1846 Første side Innhold
L0020 Kopibok, utenriks 1846 - 1855 Første side Innhold
L0021 Kopibok, utenriks 1855 - 1863 Første side Innhold
L0022 Kopibok, utenriks 1863 - 1872 Første side Innhold
L0023 Kopibok, utenriks 1872 - 1882 Første side Innhold
L0024 Kopibok, innenlandsk 1777 - 1778 Første side Innhold
L0025 Kopibok, innenlandsk 1778 - 1781 Første side Innhold
L0026 Kopibok, innenlandsk 1782 - 1790 Første side Innhold
L0027 Diverse korrespondanse og kopibøker 1778 - 1804 Diverse korrespondanse og kopibøker Første side Innhold
L0028 Kopibok, innenlandsk 1804 - 1807 Første side Innhold
L0029 Kopibok, innenlandsk 1807 - 1813 Første side Innhold
L0030 Kopibok, innenlandsk 1813 - 1822 Første side Innhold
L0031 Kopibok, innenlandsk 1822 - 1825 Første side Innhold
L0032 Kopibok, innenlandsk 1825 - 1830 Første side Innhold
L0033 Kopibok, innenlandsk 1830 - 1835 Første side Innhold
L0034 Kopibok, innenlandsk 1835 - 1839 Første side Innhold
L0035 Kopibok, innenlandsk 1839 - 1845 Første side Innhold
L0036 Kopibok, innenlandsk 1845 - 1855 Første side Innhold
L0037 Kopibok, innenlandsk 1855 - 1860 Første side Innhold
L0038 Kopibok, innenlandsk 1860 - 1867 Første side Innhold
L0039 Kopibok, innenlandsk 1867 - 1877 Første side Innhold
L0040 Kopibok, innenlandsk, og regnskapsbok for brigg Nordlyset 1856 - 1882 Kopibok, innenriks, 1877-1882, og regnskapsbok for brigg Nordlyset, 1856-1857. Første side Innhold