Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1365 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Røros kobberverk

Bergregnskap
L0431 8.4.21 Bøndenes avlønningsbok 1710 Første side
L0432 8.4.22 Bøndenes avlønningsbok 1711 Første side
L0433 8.4.23 Bøndenes avlønningsbok 1712 Første side
L0434 8.4.24 Bøndenes avlønningsbok 1713 Første side
L0435 8.4.25 Bøndenes avlønningsbok 1714 Første side
L0436 8.4.26 Bøndenes avlønningsbok 1715 Første side
L0437 8.4.27 Bøndenes avlønningsbok 1716 Første side
Proviantvesenet vedkommende
L0020 12.19.9 Provianttakster 1737 - 1764 Første side Innhold
L0021 12.20.9 Provianttakster 1765 - 1824 Første side Innhold
L0022 12.20.10 Tabeller, regninger og ekstrakter 1765-1770 MANGLER 1762 - 1774 Første side Innhold
L0023 12.21.10 Tabeller, regninger og ekstrakter 1775 - 1780 Første side Innhold
L0024 12.21.11 Tabeller, regninger og ekstrakter 1781 - 1785 Første side Innhold
L0025 12.22.11 Tabeller, regninger og ekstrakter for 1786-1796 Proviantekstrakter 1792 - 1796 og 1800 - 1801 1786 - 1801 Første side Innhold
L0026 12.22.12 Tabeller. regninger og ekstrakter 1807-1808 MANGLER 1802 - 1812 Første side Innhold
L0027 12.23.12 Tabeller, regninger og ekstrakter for 1813 - 1819 Første side Innhold

Hoë, Herman & Co

Kopibøker
L0001 Kopibok, utenriks 1773 - 1776 Første side Innhold
L0002 Kopibok, utenriks 1777 - 1778 Første side Innhold
L0003 Kopibok, utenriks 1778 - 1780 Første side Innhold
L0004 Kopibok, utenriks 1780 - 1782 Første side Innhold
L0005 Kopibok, utenriks 1782 - 1785 Første side Innhold
L0006 Kopibok, utenriks 1785 - 1787 Første side Innhold
L0007 Kopibok, utenriks 1787 - 1791 Første side Innhold
L0008 Kopibok, utenriks 1791 - 1797 Første side Innhold
L0009 Kopibok, utenriks 1797 - 1802 Første side Innhold
L0010 Kopibok, utenriks 1802 - 1806 Første side Innhold
L0011 Kopibok, utenriks 1806 - 1811 Første side Innhold
L0012 Kopibok, utenriks 1811 - 1815 Første side Innhold
L0013 Kopibok, utenriks 1815 - 1821 Første side Innhold
L0014 Kopibok, utenriks 1821 - 1824 Første side Innhold
L0015 Kopibok, utenriks 1824 - 1827 Første side Innhold
L0016 Kopibok, utenriks 1827 - 1830 Første side Innhold
L0017 Kopibok, utenriks 1830 - 1833 Første side Innhold
L0018 Kopibok, utenriks 1833 - 1839 Første side Innhold
L0019 Kopibok, utenriks 1839 - 1846 Første side Innhold
L0020 Kopibok, utenriks 1846 - 1855 Første side Innhold
L0021 Kopibok, utenriks 1855 - 1863 Første side Innhold
L0022 Kopibok, utenriks 1863 - 1872 Første side Innhold
L0023 Kopibok, utenriks 1872 - 1882 Første side Innhold
L0024 Kopibok, innenlandsk 1777 - 1778 Første side Innhold
L0025 Kopibok, innenlandsk 1778 - 1781 Første side Innhold
L0026 Kopibok, innenlandsk 1782 - 1790 Første side Innhold
L0027 Diverse korrespondanse og kopibøker 1778 - 1804 Diverse korrespondanse og kopibøker Første side Innhold
L0028 Kopibok, innenlandsk 1804 - 1807 Første side Innhold
L0029 Kopibok, innenlandsk 1807 - 1813 Første side Innhold
L0030 Kopibok, innenlandsk 1813 - 1822 Første side Innhold
L0031 Kopibok, innenlandsk 1822 - 1825 Første side Innhold
L0032 Kopibok, innenlandsk 1825 - 1830 Første side Innhold
L0033 Kopibok, innenlandsk 1830 - 1835 Første side Innhold
L0034 Kopibok, innenlandsk 1835 - 1839 Første side Innhold
L0035 Kopibok, innenlandsk 1839 - 1845 Første side Innhold