Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2047 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Lavik

Branntrygding
L0002 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1933 Første side Innhold

Lensmannen i Leikanger

Branntrygding
1 1846 - 1868 Branntakstprotokoll Første side Innhold
10 1952 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
2 1868 - 1940 Branntakstprotokoll Første side Innhold
3 1941 - 1954 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4 1894 - 1903 Branntakstprotokoll Første side Innhold
5 1907 - 1917 Branntakstprotokoll Første side Innhold
6 1920 - 1926 Branntakstprotokoll Første side Innhold
7 1926 - 1936 Branntakstprotokoll Første side Innhold
8 1937 - 1946 Branntakstprotokoll Første side Innhold
9 1946 - 1952 Branntakstprotokoll Første side Innhold

Lensmannen i Luster

Branntrygding
L0001 Branntakstar 1830 - 1845 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1846 - 1868 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1868 - 1884 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1885 - 1929 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1928 - 1955 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1935 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1935 - 1949 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1949 - 1955 Første side Innhold

Lensmannen i Lærdal

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1890 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1890 - 1910 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1910 - 1940 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1941 - 1953 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1953 - 1955 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1896 - 1947 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1947 - 1951 Første side Innhold

Lensmannen i Naustdal

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1914 - 1954 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll, skjematakst 1911 - 1953 Første side Innhold

Lensmannen i Nærøy

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1894 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1896 - 1912 Første side Innhold

Lensmannen i Selje

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1891 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1893 - 1943 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1929 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1937 - 1953 Første side Innhold

Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1868 - 1875 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1875 - 1883 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1883 - 1917 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1917 - 1945 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1945 - 1950 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1948 - 1952 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1906 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll, skjematakst 1901 - 1914 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll, skjematakst 1907 - 1914 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll, skjematakst 1914 - 1922 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll, skjematakst 1922 - 1931 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll, skjematakst 1931 - 1938 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll, skjematakst 1938 - 1950 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1955 Første side Innhold